نویسنده = جعفرآقایی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الگو و تاریخ کشت‌های مختلف بر عملکرد پنبه و طالبی در یک سامانه کشت مخلوط

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-11

مجید جعفرآقایی؛ امیر هوشنگ جلالی