نویسنده = جلالی، امیر هوشنگ
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم پنبه تحت تاثیر تراکم‎های مختلف

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-64

مجید جعفر آقایی؛ امیر هوشنگ جلالی


2. ارزیابی الگو و تاریخ کشت‌های مختلف بر عملکرد پنبه و طالبی در یک سامانه کشت مخلوط

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-11

مجید جعفرآقایی؛ امیر هوشنگ جلالی