نویسنده = باغستانی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر خصوصیات رشدی و عملکرد ارقام پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-104

سعید محمدی؛ محمد علی باغستانی