نویسنده = نوروزی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر خاک‎ورزی حفاظتی و تراکم بوته بر عملکرد دو رقم پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-122

مریم نوروزی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه