نویسنده = عباسپور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر غلظت‎های مختلف‌ توکسین قارچ ورتیسیلیوم بر رشد نسبی کالوس‌ ارقام پنبه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-13

خجسته مهدویان؛ کمال قاسمی بزدی؛ حسین عباسپور