نویسنده = محمودجانلو، حجت اله
تعداد مقالات: 1
1. ارزش زراعی ژنوتیپ‌های جدیدپنبه از جنبه‌های عملکرد، صفات مورفولوژیک و کیفیت الیاف

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-32

حجت اله محمودجانلو؛ عمران عالیشاه