نویسنده = فاخری، براتعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه با استفاده از تجزیه بای پلات

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-47

احمد کمالی؛ براتعلی فاخری؛ محمد ضابط