نویسنده = زنگی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی صفات مورفولوژیکی و عملکرد در واریته های جدیدپنبه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 119-132

محمدحسین انتصاری؛ محمدرضا زنگی؛ محمدرضا داداشی