نویسنده = آمی سما، رسول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه شاخص‌های تولید‏، بازاریابی و فروش در صنعت پنبه استان گلستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-41

رسول آمی سما؛ احمد دیه جی