نویسنده = نوری‌حسینی، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-57

سید مجتبی نوری‌حسینی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم