نویسنده = قجری، عبدالقدیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عکس العمل دورگ‏های زودرس پنبه ازنظر عملکرد و اجزاء عملکرد درکشت دوم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-89

عبدالقدیر قجری؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میرقاسمی