نویسنده = اشراقی، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر واکنش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-16

فردیس مهرگان؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی