نویسنده = شابدین، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون‎ها در هفت رقم پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-74

معصومه شابدین؛ محمد علی رضایی؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میر قاسمی