نویسنده = یونس آبادی، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بانک بذر علف های هرز مزارع پنبه استان گلستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-80

معصومه یونس آبادی؛ روح الله فائز؛ فرشید قادری فر؛ علیرضا ساوری نژاد؛ حبیب الله کشیری


2. ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های‌هرز مزارع پنبه استان گلستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-100

معصومه یونس آبادی؛ لیلا حبیبیان؛ علیرضا ساوری نژاد