نویسنده = نظام زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات آگرومورفولوژیکی با عملکرد و زودرسی در گونه های تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-90

حامد علاالدین؛ محمدرضا زنگی؛ رضا نظام زاده