نویسنده = عسگری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سیاست حمایت قیمتی بر توسعه سطح‌کشت پنبه در استان گلستان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-39

نورمحمد آبیار؛ معصومه عسگری