نویسنده = خداکرمیان، غلام
تعداد مقالات: 2
1. پایش عامل بیماری سوختگی باکتریایی پنبه و بررسی باکتری‌های گرم منفی رورست در بذر پنبه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

محمد رضی نتاج؛ غلام خداکرمیان