نویسنده = فراهانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آبیاری با فاضلاب بر خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و محتوی عناصر سنگین بذر پنبه رقم ورامین در منطقه شهرری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

عباداله بانیانی؛ ابراهیم فراهانی؛ قربان قربانی نصرآباد