نویسنده = دیه جی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات متقابل نیتروژن، گیاه پوششی و زمان خاکورزی بر عملکرد و تراکم علف هرز پنبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-78

سعید سلطانی؛ عبدالقدیر قجری؛ احمد دیه جی


2. بررسی رابطه شاخص‌های تولید‏، بازاریابی و فروش در صنعت پنبه استان گلستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-41

رسول آمی سما؛ احمد دیه جی