نویسنده = درویش مجنی، تقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آلودگی لاین‌های موفق پنبه به آفات مهم مکنده پنبه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-84

تقی درویش مجنی؛ عمران عالیشاه