نویسنده = فغانی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ریز‌ریخت‌شناسی و تشریحی ساختار بذر در دو رقم پنبه و اهمیت کاربرد آنها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-48

مریم کلاهی؛ الهام فغانی؛ صادق قیصری