نویسنده = قهاریان، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر غلظت و دمای اسید سولفوریک در کرک‌زدایی پنبه بر قابلیت جوانه‌زنی و بنیه بذر ارقام ساحل و ورامین با استفاده از آزمون جوانه‌زنی استاندارد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-111

فرهاد قهاریان؛ آیدین حمیدی؛ نبی اله نعمتی؛ فرزاد شریف زاده؛ ویکتوریا عسگری