نویسنده = عبدالحسینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سیاست مبادله مجوزهای آبی در بین کشاورزان پنبه کار استان گلستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-32

پری ناز جانسوز؛ جواد شهرکی؛ محمد عبدالحسینی