نویسنده = صوفی زاده، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فنولوژی و عملکرد ارقام لطیف و گلستان در پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت و کود نیتروژن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-124

لیلا صابرپور؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ سعید صوفی زاده؛ قربان قربانی نصرآباد؛ جعفر کامبوزیا