نویسنده = حکمت، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی استفاده از سه نوع کولتیواتور به صورت انفرادی و ترکیبی و زمان کاربرد آن‌ها در مزارع پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-108

محمد علی به آئین؛ محمد فریدون پور؛ محمدحسن حکمت