نویسنده = عجب شیرچی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین کارایی و بهره‌وری انرژی در سامانه‌های خاک‌ورزی حفاظتی به‌منظور تهیه الیاف از پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-125

فریدون کشاورزپور لنبر؛ یحیی عجب شیرچی؛ محمدعلی میسمی